header
(+420) 241 716 508

Tepelá čerpadla

O tepelných čerpadlech Výše dotací a zákl. informace

logo Zelená úsporám

Aktuální výpis registrovaných výrobků HOTJET

Od dubna 2009 platí, že každý kdo splní podmínky může získat dotaci na tepelné čerpadlo nebo solární systém, případně jejich kombinaci. Nově od srpna 2009 platí, že dotace je fixní, již neplatí procentuální omezení. Díky zajímavým cenám se s tepelným čerpadlem HOTJET můžete dokonce dostat za původní limit maxima 30 % z celkové investice.

Aktuální výše dotace pro rodinné domy
 • Dotace na tepelná čerpadla vzduch/voda 50 000 Kč
 • Dotace na tepelná čerpadla země/voda 75 000 Kč
 • Dotace na tepelná čerpadla voda/voda 75 000 Kč
 • Termický solární systém pro ohřev teplé vody 55 000 Kč
 • Termický solární systém pro ohřev teplé vody a přitápění 80 000 Kč

Dotačním bonusem 20 000 Kč je podporována kombinace opatření.
Například: tepelné čerpadlo + solární systém znamená zvyšení dotace o 20 000,–

Dotace na tepelné čerpadlo vzduch-voda je nižší, protože tyto mají oproti dalším systémům, nižší topný faktor, ale také nižší pořizovací náklady. Úspory jsou sice nižší, což většinou vyváží také nižší náklady. Doporučujeme proto každou instalaci individuálně posoudit. HOTJET vyrábí všechny systémy – vzduch-voda, země-voda i voda-voda. My vám nebudeme záměrně tvrdit, že to nebo tamto je lepší.

Celkem lze získat pro kombinace opatření tyto maximální dotace:
 • tepelné čerpadlo vzduch-voda + solární systém pro ohřev a přitápění dotace je 150 000 Kč
 • tepelné čerpadlo země-voda + solární systém pro ohřev a přitápění dotace je 175 000 Kč

Podmínky pro získání dotace na tepelné čerpadlo:

Stavávající domy, při výměně zdroje:

 • Dům musí být prokazatelně vytápěn uhlím, olejem nebo elektřinou
 • Po instalaci tepelného čerpadla musí být původní zdroj tepla zlikvidován
 • Tepelné čerpadlo a jeho dodavatel musí být zapsáni v rejstříku schválených výrobků a dodavatelů, který provozuje Státní fond životního prostředí

Novostavby:

 • Každá novostavba, která bude dokončena do konce roku 2010, má nárok na dotaci
 • Od 1. 1. 2011 musí dům splňovat podmínku měrné spotřeby tepla maximálně 55 kWh/m2
 • Tepelné čerpadlo a jeho dodavatel musí být zapsáni v rejstříku schválených výrobků a dodavatelů, který provozuje Státní fond životního prostředí

Podmínky pro získání dotace na solární systém:

Termický solární systém pro ohřev vody musí mít minimální roční zisk 1500 kWh.
Termický solární systém pro ohřev vody a přitápění musí mít roční zisk o 30 % vyšší tedy 1500 + 30 % = 1955 kWh.
Fotovoltaické systémy nejsou dotovány.


NOVINKA! Dotace na tepelná čerpadla a solární systémy pro bytové domy

Nově je stanovena podpora pro instalaci tepelných !erpadel do bytových domů (v oblasti C.1 i C.2 – tedy výměnou za neekologické vytápění i do novostaveb) na následující úrovni:

 • Dotace na tepelná čerpadla vzduch/voda 15 000 Kč na bytovou jednotku
 • Dotace na tepelná čerpadla země/voda 20 000 Kč na bytovou jednotku
 • Dotace na tepelná čerpadla voda/voda 20 000 Kč na bytovou jednotku
 • Termický solární systém pro ohřev teplé vody 25 000 Kč na bytovou jednotku
 • Termický solární systém pro ohřev teplé vody a přitápění 35 000 Kč na bytovou jednotku

Dotačním bonusem 50 000 Kč na bytový dům je podporována kombinace opatření. Například: tepelné čerpadlo + solární systém znamená zvyšení dotace o 50 000,–


Podmínky pro získání dotace na solární systém pro bytový dům:

Podmínkou pro solární systém je minimální roční zisk 1000 kWh na jednu bytovou jednotku pro ohřev teplé vody a 1300 kWh pro ohřev vody a přitápění.


Kdo může žádat

Program je určen vlastníkům rodinných a bytových domů. Kromě fyzických osob se do něj mohou zapojit také společenství vlastníků bytových jednotek, bytová družstva, města a obce (včetně městských částí), podnikatelské subjekty, případně další právnické osoby.

Žadatelem o podporu může být pouze osoba, která podléhá daňové povinnosti podle zákona o dani z nemovitosti (338/1992 Sb.) a která bude rodinný nebo bytový dům po dobu 15-ti let užívat k bydlení nebo poskytování bydlení.

Ve všech oblastech a podoblastech podpory jsou oprávněnými žadateli vlastníci rodinných domů a bytových domů nepanelové technologie. Výjimku mezi panelovými domy mají budovy postavené v jedné z typizovaných konstrukčních soustav panelové technologie – ty mohou žádat o dotace v oblasti obnovitelných zdrojů energie pro vytápění a přípravu teplé vody.

 

Typy žadatelů

 • fyzické osoby
 • společenství vlastníků bytových jednotek
 • bytová družstva
 • města a obce (včetně městských částí)
 • podnikatelské subjekty
 • případně další právnické osoby

logo Státní fond životního přostředí