header
(+420) 241 716 508

Nová registrace

Údaje označené ! jsou povinné.   
Fakturační údaje
Firma:
Jméno: ! Příjmení: !
Ulice: ! Obec: !
PSČ: !
Ostatní údaje
IČO: DIČ:
Email: ! Fax:
Telefon: !
Přihlašovací údaje
Už. jméno: ! Heslo: !
Heslo znovu: !
Ochrana osobních údajů
Veškeré údaje, které zde zákazník uvádí podléhají ustanovením z.č. 101/2000 Sb., Zákona o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších novel. Provozovatel těchto stránek (který je zároveň provozovatelem elektronického obchodu) je správcem a současně zpracovatelem osobních údajů ve smyslu výše uvedeného zákona. Tyto stránky obsahují platné identifikační údaje provozovatele elektronického obchodu a aktualizovaný seznam kontaktů pro styk se zákazníky. Veškeré nakládání s osobními údaji zákazníků se řídí z.č. 101/2000 Sb., Zákonem o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších novel a ostatními právními předpisy platnými na území ČR. Zákazník svým svobodným rozhodnutím (stisk tlačítka „Registruj“) dává najevo, že si je vědom všech výše uvedených skutečností a souhlasí s dalším zpracováním svých osobních údajů pro účely obchodní činnosti provozovatele těchto stránek.