header
(+420) 241 716 508

Rekuperace tepla z chladu v nákupních střediscích

DK - lepší řešení, když jde o zpětné získávání tepla. Zpětné získávání tepla v nákupních střediscích kde se počítá s každým haléřem.

Průmyslová chladící zařízení jsou svou podstatou "polykači energie".

Optimální využití (elektrické) energie, která je nutná k provozu těchto zařízení, je zřejmě nejideálnější způsob, jak zde uspořit náklady. Na jedné straně může být podíl odpadního tepla, ktarý přitom vzniká, využit pro topné účely - na druhé straně nezatěžuje tento podíl odpadního tepla jako dosud životní prostředí (se všemi známými negativními vlivy).

ZPĚTNÉ ZÍSKÁVÁNÍ TEPLA DK splňuje ve zvlášť vysoké míře předpoklady, které jsou na tato zařízení kladena.

Technická schémata zařízení, uvedená vedle, znázorňuje ZPĚTNÉ ZÍSKÁVÁNÍ TEPLA DK pro ohřívání užitkové a topné vody, začleněné do celkového chladícího systému nákupního střediska. Úspory, které lze získat díky ZPĚTNÉMU ZÍSKÁVÁNÍ TEPLA DK jsou uvedeny v propočtech hospodárnosti na druhé straně.

Následující propočty hospodárnosti ZPĚTNÉHO ZÍSKÁVÁNÍ TEPLA DK dokazují, do jaké míry se vyplatí využití odpadního tepla u věech objektů s většími chladícími systémy.

Propočet hospodárnosti ZPĚTNÉHO ZÍSKÁVÁNÍ TEPLA DK pro ohřívání užitkové vody v nákupním středisku.

Využití odpadního tepla dvou agregátů TK (DWM 3 PS) pro ohřívání užitkové vody ve ZPĚTNÉM ZÍSKÁVÁNÍ TEPLA DK typu 300/4 se dvěma výměníky tepla typu 22/16mm.

Spotřeba vody: 126 000 litrů 101 spotřebních dnů (bez nedělí a svátků) = 1 248 litrů/den.

Žádaná teplota vody: + 60 °C

Vytápění se zpětným získáváním tepla a dodatečné dotápění elektrickou energií.

Použito pro dotápění: 164 kWh

128 000 (l) x 50 (vytápění) =  
6 400 000 kcal = 7 441 kWh
./.dotápění    164 kWh
úspora 7 277 kWh
7 277 (kWh) = 72 kWh/den
101 dnů

71 (kWh/den) x 3,5 Kč = 252 Kč/den

252 Kč x 300 spotřebních dnů / rok = 75 600 Kč/rok

Propočet hospodárnosti ZPĚTNÉHO ZÍSKÁVÁNÍ TEPLA DK pro topení a užitkovou vodu v nákupním středisku.

Vstupní údaje: 

Výkon kondenzátoru celkem: cca. 63 kWh

Využití odpadního tepla dvou agregátů TK (DWM 3 PS) pro ohřívání užitkové vody ve ZPĚTNÉM ZÍSKÁVÁNÍ TEPLA DK typu 300/4 se dvěma výměníky tepla typu 22/16mm.

Využití zbytkového množství energie pro ůčely vytápění.

Instalováno: ZPĚTNÉ ZÍSKÁVÁNÍ TEPLA DK 1 000 LITR;, VODOROVNÉ KONSTRUKCE, SE 13 ZABUDOVANÝMI VÝMĚNÍKY TEPLA.

Průměrná výhřevnost zemního plynu:      8,84 kWh/cm3
./. ztráta odpadními plyny 1,32 kWh/cm3
efektivní topný výkon 7,48 kWh/cm3

Při vypočítané výhřevnosti 7,48 kWh/cm3 nebylo přihlédnuto k větším ztrátám způsobeným dobou provozního klidu během přechodné doby a letního období.

a) topení: cena plynu 3,5 Kč/cm3

b) užitková voda: elektro 3 Kč/kWh

a) Zpětné získávání tepla pro topné účely

odečtené hodnoty z měřiče teplotního množství

2.11.1984: 0,0 mWh    
19.4.1985:   8,2 mWh    
  86,2 mWh = 86 200 kWh úspora energie
  86 200 kWh   = 11 524 cm3
7,48 (kWh efektivní výhřevnost na cm3 plynu)
11 524 cm3 plynu x 3,5 Kč = 40 334 Kč  
Období měření: 149 dnů  
40 344 = 270,76 Kč/den    
149    

Při odběru energie po 250 dnů za rok (topné základní zatíýení) vzniká úspora energie:

270,76 Kč x 250 dnů = 67 690 Kč/rok.

b) Zpětné získávání tepla pro užitkovou vodu

odečtené hodnoty z měřiče užitkové vody

8.11.1984 0,0 cm3

19.4.1985 171 cm3

Období spotřeby: 137 dnů (bez nedělí a svátků)

Ohřev vody o 35 K

171 cm3 = 171 000 litrů x 35 K = 5 985 000 kcal = 6 959 kWh

6 959 kWh x 3 Kč/kWh = 20 877 Kč

20 877 = 152,4 Kč/den
137 dnů

152,4 Kč x 300 spotřebních dnů/rok = 45 720 Kč/rok

(Technické změny vyhrazeny.)

Jiří Maňák